I&W Projects

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft de GO FAIR Foundation gevraagd om te assisteren bij een aantal projecten die met data over de infrastructuur en data over water te maken hebben. 

GO FAIR Foundation ziet toe op de volgende aspecten binnen een aantal I&W projecten:

  • Marktpartijen dienen voldoende getraind te zijn om te helpen bij implementaties en opschaling.
  • De door data-aanbieders aangeleverde metadata-bestanden dienen beoordeeld te worden op meerdere niveaus:
    1. voldoen aan de FAIR Principes.
    2. voldoen aan de standaarden die de project werkgroep heeft opgesteld.
    3. voldoen aan de industrienormen, zoals GWSW en/of AQUO standaarden.
  • Evaluatie-software voor automatisch beoordelen van de aangeboden metadata-bestanden dient conform de FAIR Principes te worden opgeleverd.

klik op SidO project voor meer informatie over dit specifieke project.