SidO project

SidO is een project dat geïnitieerd is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

SidO staat voor “Samenwerken in de Ondergrond” en hanteert de FAIR Principes voor data-uitwisseling tussen meerdere partijen die infrastructuur ( kabels leidingen, buizen, etc) in de ondergrond beheren en/of onderhouden. Zowel data over assets als over de planning van werkzaamheden worden uitgewisseld, zodat de werkzaamheden gezamenlijk kunnen worden opgepakt.

Het SidO project gaat uit van het principe dat de data beveiligd wordt bij de bron en dat de data-eigenaar volledig de controle heeft over de aangeboden data. 

De data wordt dus niet gecentraliseerd, blijft decentraal en de koppeling tussen de diverse databronnen wordt gelegd door de metadata ( data over de data) die de interoperabiliteit tussen de diverse systemen waarborgt.

De GO FAIR Foundation beveelt een aantal marktpartijen aan, die kunnen helpen bij de implementatie van SidO. Deze partijen onderschrijven de FAIR data principes van de GO FAIR Foundation en hebben de FAIR data basis-cursus en de SidO vervolg-cursus met goed gevolg afgelegd. Ze beschikken derhalve over de nodige kennis om implementaties bij geïnteresseerde partijen te realiseren.


De volgende partijen hebben een beta-certificaat voor SidO implementatie / opschaling. 

BecisPurple Polar BearVKATauw
Aveco de BondtMovaresWitteveen Bos

Neem contact op met b.meerman@gofairfoundation.org  indien er vragen zijn over de SidO opschaling.